waltham

 

Waltham – iniciátor vzniku produktů PERFECT FIT™ – patří již po 65 let mezi největší autority na poli výživy malých zvířat na světě.

 

Waltham Centre for Pet Nutrition (Centrum Waltham pro výživu zvířat) je dokonale fungující instituce, nacházející se v malebné anglické vísce, ve které experti skupiny Mars, firmy, která se zabývá domácími zvířaty po celém světě, provádí výzkumné a vývojové práce.

 

Waltham spolupracuje s mnoha prestižními školami a vědci na poli výzkumu výživy zvířat po celém světě, mimo jiné i s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a Univerzitou veterinárskeho lekárstva v Košicích. Skupina Mars zaměstnává více než 100 veterinářů a 500 vědců, kteří se specializují právě na tuto oblast (nadto spolupracuje s několika čelními experty pracujícími v oblasti výživy zvířat).

 

Toto rozlehlé centrum je domovem pro více než 250 psů, 600 koček a 200 ptáků, kteří se pravidelně účastní obohacujících a zábavných činností, přičemž je jim neustále věnována neobvyklá péče. Takovéto podmínky jsou pro naše výzkumy zásadní: uvolněná a spokojená zvířata pomáhají badatelům z centra Waltham porozumět potřebám živých tvorů v jejich přirozeném prostředí. Díky tomu můžeme získané vysoce kvalitní údaje bezprostředně použít při krmení malých zvířat. Jde nám tak o nezpochybnitelný prospěch zvířat na celém světě.

 

Každý rok v centru Waltham investujeme miliony dolarů do výzkumných programů. Naším cílem je držet se nejvyšších standardů a vycházet vstříc stále novějším výživovým a životním potřebám zvířat.

 

Abychom naše výzkumy mohli ještě více rozvíjet, založili jsme Nadaci Waltham. V rámci speciálního programu mohou vědci a veterináři získat granty až do výše 15 000,- dolarů. Ty poslouží k financování inovačních vědeckých programů, směřujících ke zlepšení kvality života zvířat na celém světě.

Chcete-li navštívit stránky Waltham, klikněte zde: www.waltham.com.
 


 

© 2013 Mars, Incorporated and its Affiliates. All Rights Reserved.